Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-70

RK-27-2015-70.doc  RK-27-2015-70pr01.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-27-2015-70
NázevPodpora spolupráce základních a středních škol
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál navrhuje uzavření memoranda mezi krajem a městy na podporu spolupráce mezi základními a středními školami zejména v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání.
V souladu s materiálem projednaným v radě kraje dne 10. 3. 2015 (usnesení 0441/09/2015/RK) jsou v Třebíči, v Havlíčkově Brodu, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a Jihlavě připravována společná setkání zástupců kraje, města, základních a středních škol a firem. Tématem těchto setkání je problematika spolupráce subjektů na místní úrovni. Výstupem těchto setkání je mimo jiné podpis společného memoranda mezi krajem a městem.
Návrh řešení Rozhodnutí o uzavření memoranda je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje, z tohoto důvodu je předložen k projednání vzor memoranda (materiál RK-27-2015-70, př. 1). OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít memorandum dle materiálu RK-27-2015-70, př. 1 s Městem Třebíč, s Městem Havlíčkův Brod, s Městem Pelhřimov, s Městem Žďár nad Sázavou a se Statutárním městem Jihlava.
Schvalovací doložka ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude připojena k písemnému vyhotovení memoranda.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu RK-27-2015-70, př. 1 s Městem Třebíč, s Městem Havlíčkův Brod, s Městem Pelhřimov, s Městem Žďár nad Sázavou a se Statutárním městem Jihlava.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín říjen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz