Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-57

RK-27-2015-57.doc  RK-27-2015-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-27-2015-57
NázevPředběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel od ředitelky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě předběžný projektový záměr ve formě projektové fiše Celoroční výstavní činnost , viz materiál RK-27-2015-57, př. 1, který je předkládán Radě Kraje Vysočina ke schválení.
Cílem galerie je zapojit se do výběrového dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, odborem umění, literatury a knihoven, programu Kulturní aktivity určeného na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2016 a získat tak účelovou dotaci na podporu realizace vlastních výstav, propagačních materiálů a doprovodných programů na rok 2016.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 čl. 4 odstavec 3 schválit předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-27-2015-57, př. 1.
Projektový záměr plně odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace. S ohledem na výstupy projektu jsou tyto veřejné prostředky vynakládány efektivně.
Vzhledem k finančnímu plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je financování reálné i v případě nezískání dotace z výše uvedeného programu Ministerstva kultury ČR, a proto se nepředpokládá vznik okolností, které by mohly mít dopad na zřizovatele.
StanoviskaGrémium ředitele: souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: nemá připomínky, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k předloženému materiálu s tím, že realizace projektu je závislá na schválení rozpočtu pro příspěvkovou organizaci pro rok 2016 vzhledem k vysoké míře spolufinancování projektu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předběžný záměr Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle materiálu
RK-27-2015-57, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz