Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-54

RK-27-2015-54.doc  RK-27-2015-54pr01.doc  RK-27-2015-54pr02.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-27-2015-54
NázevVývoz a prezentace sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na zahraniční výstavě
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace se obrátil na Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina s žádostí na vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze Sbírky Muzea Vysočiny na výstavě Stříbrná horečka a volání hor. Tato výstava, do jejíž koncepce vhodně zapadlo i šest archeologických artefaktů z jihlavského muzea, byla úspěšně prezentována od října 2014 do března 2015 ve výstavních prostorách muzea v Dippoldiswalde u Drážďan. Protože výstava byla pojata jako putovní, projevilo o ni zájem muzeum v německém Kamenci. Zde se výstava uskuteční v termínu od 20. 11. 2015 do 3. 4. 2016. Opět by se jednalo o výpůjčku 6 sbírkových předmětů, bližší specifikace viz materiál RK-27-2015-54, př. 1.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace připravuje podklady k vyřízení povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou seznámen viz materiál
RK-27-2015-54, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-54, př. 1, na výstavě Stříbrná horečka a volání hor v Museum der Westlausitz Kamenz ve Spolkové republice Německo konané od 20. 11. 2015 do 3. 4. 2016 (s vývozní lhůtou od 5. 10. 2015 do 31. 5. 2016).
Po projednání radou kraje podá Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace na Ministerstvo kultury ČR Žádost o vydání povolení k vývozu podle § 11 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění sbírkových předmětů a jejich převoz si na své náklady zajistí vypůjčitel. S ohledem na předchozí bezproblémovou spolupráci s týmem kurátorů a prestižnost akce, je výpůjčka podporována odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2015-54, př. 1, na výstavě Stříbrná horečka a volání hor v Museum der Westlausitz Kamenz ve Spolkové republice Německo v termínu od 20. 11. 2015 do 3. 4. 2016 (s vývozní lhůtou od 5. 10. 2015 do 31. 5. 2016).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz