Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-44

RK-27-2015-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-27-2015-44
NázevZpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen 2015 - srpen 2015
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV období od března 2015 do srpna 2015 navštívil zástupce Kraje Vysočina Mgr. Jan Skála (dále jen zástupce ) Brusel ve dnech 23. - 26. 3. 2015, 27. - 29. 4. 2015, 10. - 13. 6. 2015 a 1. - 3. 7. 2015.
V tomto období došlo zejména k následujícím aktivitám:

1) Jednání, navázání kontaktů

Zástupce navázal kontakt s velvyslancem ČR v Belgii Jaroslavem Kurfürstem a zúčastnil se několika jednání s ním, zejména na přípravě akcí Czech Street Party, 28 na vašem talíři a dalších. Zástupce se zúčastnil také setkání velvyslance Martina Povejšila, vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU, s českými subjekty v Bruselu. Hovořil mj. s velvyslancem Jakubem Dürrem, zástupcem vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU, seznámil se s Jiřím Buriánkem, generálním tajemníkem Výboru regionů.
Zástupce hovořil s vedoucí zastoupení spolkové země Dolní Rakousko Ilse Penders-Stadlmann o současných aktivitách a prioritách dolnorakouského zastoupení.
Zástupce konzultoval proces, kdy Sdružení pěstitelů a zpracovatelů brambor z Vysočiny podalo prostřednictvím ÚPV na Stálé zastoupení ČR při EU druhou žádost Evropské komisi o udělení chráněného zeměpisného označení Brambory z Vysočiny. Sdružení však se žádostí neuspělo a Evropská komise žádost vrátila již podruhé pro nedostatky k přepracování.
Zástupce vedl jednání se zastoupením Raiffeisen Zentralbank o nové podnájemní smlouvě v kanceláři v ulici Rue du Commerce. Zajistil registraci této smlouvy na registračním úřadu spadajícím pod belgické federální ministerstvo financí. Proběhla domluva s pronajímatelem ohledně údržby a oprav jako malování, výměna koberců, oprava zavírání okna.

2) Příprava akcí a účast na akcích

Zástupce uskutečnil osobní schůzky s ředitelkou Českého centra v Bruselu Kristinou Prunerovou, zástupci kina NOVA (Nicolas Bras, Alice Riou, Guillaume Maupin) a s Josefem Novotným, asistentem poslance Evropského parlamentu Pavla Poce, s cílem vyhodnocení Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015 a přípravy dalšího ročníku. Návštěvnost každoročně stoupá, letos přišlo celkem 650 diváků. Došlo ke zhodnocení formátu promítacích dnů, filmů a propagace. Příští ročník by mohl proběhnout v únoru 2016, začátek se bude orientovat podle možností zahájení v EP. Opět lze předběžně počítat se záštitou poslance EP Pavla Poce.
Zástupce spoluorganizoval již devátý ročník akce Czech Street Party, která proběhla dne 12. června 2015 v ulici Rue Caroly v Bruselu, a kde zástupce spolu s kolegy z odboru sekretariátu hejtmana KrÚ Kraje Vysočina prezentovali regionální potraviny, propagační materiály a zvali k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Přišlo na ni kolem 4000 návštěvníků.
Dále se zástupce podílel na přípravě účasti Kraje Vysočina na gastronomické prezentaci 28 na vašem talíři. Dne 23. června 2015 představovalo 28 členských zemí EU na esplanádě Evropského parlamentu své kulinářské zajímavosti. Českou prezentaci mezi sebe rozdělily jednotlivé kraje. Kraj Vysočina měl možnost představit své gastronomické produkty i turistické zajímavosti. S prezentací Kraje Vysočina vypomohli krajané žijící v Belgii, kteří se sdružují ve spolku Beseda.
Zástupce absolvoval několik přípravných schůzek při hledání partnerů pro ustavení konsorcia regionů pro Open Days v Bruselu (Evropský týden regionů a měst), který se bude opět pod záštitou Výboru regionů konat v říjnu 2015. Při této příležitosti se seznámil s kolegy ze zastoupení řady evropských regionů, například se zástupkyní města Tampere v Bruselu či se zástupkyní chorvatských regionů. Kraj Vysočina se zapojil do konsorcia vedeného stejně jako loni Lodžským vojvodstvím, sdružujícího 11 evropských regionů z 8 zemí. Řečníkem na téma z oblasti výzkumu a inovací, který bude reprezentovat Kraj Vysočina, bude doc. Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina.
Zástupce se zúčastnil prezentace na zastoupení francouzského regionu Ile-de France, kde byla představena koncepce účasti tohoto regionu, regionu Bruxelles-Capitale a Evropské unie na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Zástupce předal informace odboru regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina.
Zástupce se zúčastnil spolu s kolegy z odboru regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina prezentace současných aktivit Evropského regionu Dunaj-Vltava. Prezentace se konala v Plzeňském domě v Bruselu dne 11. června 2015.

3) Plánované aktivity

Kraj Vysočina se osobou stážisty v bruselské kanceláři zúčastní prezentace v rámci Evropského týdne sportu, který letos poprvé vyhlásila Evropská komise, a to na 7. - 13. září 2015. Český olympijský výbor, jako koordinátor Evropského týdne sportu v ČR, bude v rámci Evropské sportovní vesničky v Bruselu prezentovat ve spolupráci s dalšími českými aktéry v Bruselu místní veřejnosti Českou republiku jako sportovní národ. Kraj Vysočina se zde bude moci prezentovat jak místo vhodné pro aktivní trávení volného času, tak i jako místo organizace velkých sportovních událostí ve Vysočina Areně. Zástupce předpokládá rozvoj další spolupráce na toto téma se zastoupením olympijských výborů v Bruselu.
Zástupce se zapojuje, jak je zmíněno výše, do přípravy účasti Kraje Vysočina na Open Days (Evropském týdnu regionů a měst) v Bruselu, který se budou konat ve dnech 12. - 15. 10. 2015. V termínu Open Days, tedy dne 13. října 2015, proběhne na Stálém zastoupení ČR při EU za účasti zástupců Kraje Vysočina vernisáž výstavy fotografií českých hmotných památek UNESCO, do přípravy je zapojeno Velvyslanectví ČR v Belgii a České centrum v Bruselu. Výstav připomíná také výročí 70. let od vzniku agentury UNESCO.
Zástupce zahájil spolupráci se školním parlamentem Gymnázia Jihlava, která může vyústit v exkurzi do evropských institucí v Bruselu na konci školního roku 2015/2016. Zároveň plánuje tuto aktivitu představit zastoupení dánských regionů, neboť školní parlament Gymnázia Jihlava je aktivní ve spolupráci s partnerským gymnáziem Katedralskole v dánském městě Aalborg a je možné předpokládat i společnou aktivitu v Bruselu.
Dalšími úkoly jsou udržování a rozšiřování výše zmiňovaných kontaktů. Mezi hlavní úkoly patří informování o důležitých událostech v Bruselu a zprostředkování účasti zástupců samosprávy a dalších regionálních subjektů z Kraje Vysočina na konferencích, schůzkách a dalších akcích včetně technické a administrativní pomoci.

4) Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu

Kraj Vysočina nabízí studentům vysokých škol stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Nabízené stáže pro studenty vysokých škol jsou hrazeny z evropského programu Erasmus+. V období od poloviny března do poloviny června 2015 byla stážistkou Kateřina Valíčková, studentka Masarykovy univerzity v Brně. Studentem stejné univerzity je Jan Metzl, který nastoupil na stáž na začátku září 2015. Jsou vybráni již i další stážisté pro akademický rok 2015/2016.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana výše uvedené body projednal a radě kraje doporučuje vzít aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od března 2015 do srpna 2015 na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od března 2015 do srpna 2015.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz