Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-40

RK-27-2015-40.doc  RK-27-2015-40pr01.doc  RK-27-2015-40pr02.doc  RK-27-2015-40pr03.doc  RK-27-2015-40pr04.doc  RK-27-2015-40pr05.doc  RK-27-2015-40pr06.doc  RK-27-2015-40pr07.doc  RK-27-2015-40pr08.doc  RK-27-2015-40pr09.doc  RK-27-2015-40pr10.doc  RK-27-2015-40pr11.doc  RK-27-2015-40pr12.doc  RK-27-2015-40pr13.doc  RK-27-2015-40pr14.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-27-2015-40
NázevPenále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval E. Láníková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz