Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-38

RK-27-2015-38.doc  RK-27-2015-38pr01.pdf  RK-27-2015-38pr02.pdf  RK-27-2015-38pr03.pdf  RK-27-2015-38pr04.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-27-2015-38
NázevŽádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ) na realizaci projektů:
II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 (RK-27-2015-38, př. 1)
II/602 Olešná - průtah (RK-27-2015-38, př. 2)
II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek (RK-27-2015-38, př. 3)
II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky (RK-27-2015-38, př. 4)
Uvedené záměry jsou v souladu s 1. výzvou k předkládání žádostí o podporu z IROP na vybrané úseky silnic II. a III. třídy, která byla vyhlášena 31. 7. 2015. Žádosti v rámci této výzvy je možné registrovat od 21. 9. 2015 do 31. 3. 2017. Realizace projektů musí být dokončena do 31. 10. 2018. Předfinancování těchto záměrů je nebo bude zajištěno z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH ) doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit předložení žádosti o poskytnutí podpory projektů II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , II/602 Olešná - průtah , II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek a II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky do Integrovaného regionálního operačního programu a uložit tento úkol odboru dopravy a silničního hospodářství.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu, uvedené projektové záměry jsou v souladu s Regionálním akčním plánem pro území Kraje Vysočina.

Grémium ředitele souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , II/602 Olešná - průtah , II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek a II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky do Integrovaného regionálního operačního programu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2 , II/602 Olešná - průtah , II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek a II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky do Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz