Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-32

RK-27-2015-32.doc  RK-27-2015-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-27-2015-32
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci projektové dokumentace
II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 . Veřejná zakázka byla zadávána v souladu se smlouvou o společném postupu zadavatelů uzavřené mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Zakázka byla organizována jako otevřené řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku 1 dodavatele. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-05-2015-32, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení S ohledem na jedinou podanou nabídku neprováděla hodnotící komise hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria stanoveného v zadávací dokumentaci, kterým byla nejnižší nabídková cena. Na základě výše uvedeného byla jako jediná a tedy i nejvhodnější nabídka stanovena nabídka uchazeče Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., s celkovou nabídkovou cenou ve výši 992 100 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-27-2015-32, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/150 H. Brod - most ev. č. 150-025 nabídku podanou dodavatelem Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806, v souladu s materiálem RK-27-2015-32, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz