Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-11

RK-27-2015-11.doc  RK-27-2015-11pr01.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-27-2015-11
NázevNávrh na uzavření Smlouvy o spolupráci na portálu eSbírky
Zpracoval P. Pavlinec, T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace projektu Zpřístupnění digitálního obsahu se Kraj Vysočina zavázal, že jeho řešení bude poskytovat data portálu Europeana. Uzavření Dohody o výměně dat (Europeana Data Exchange Agreement) schválila na svém 25. zasedání Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1508/25/2015/RK. Podmínkou pro zveřejnění dat na portálu Europeana je současně poskytnutí dat do portálu Národního muzea - portálu eSbírky.
Portál eSbírky je on-line aplikace, která umožňuje představit reprezentativní výběr muzejních či galerijních kolekcí, a to i takových, které v posledních letech neprošly žádnými expozicemi ani výstavami. Touto cestou je tedy možno přiblížit veřejnosti i méně známé kulturní fondy. Esbírky zároveň umožňují předávání informací do Europeany, popř. dalších prezentačních projektů.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít Smlouvu o spolupráci s Národním muzeem, které je agregátorem v ČR ve věci poskytování dat do portálu Europeana dle materiálu RK-27-2015-11, př. 1. Předmětem smlouvy je využití platformy eSbírky poskytovatelem pro prezentaci digitalizovaného sbírkového obsahu,
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-27-2015-11, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz