Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-06

RK-27-2015-06.doc  RK-27-2015-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-27-2015-06
NázevNávrh na změnu čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 30. 6. 2015 usnesením číslo 1191/21/2015/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2015 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-21-2015-19, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků fondu investic, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov bez zámku, příspěvková organizace, (se sídlem v Náměšti nad Oslavou, dříve ÚSP Jinošov) požádal o změnu čerpání fondu investic. Místo plánované čističky odpadních vod by organizace pořídila zabezpečovací zařízení a víkovou elektrickou keramickou pec.
Uživatelé sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Hrotovicích v terapeutické dílně, vytváří za podpory pracovnice výrobky z keramiky. Tyto výrobky musí být převáženy do Denního stacionáře do Náměště nad Oslavou (18 km) k výpalu. Převoz zvyšuje cenu výrobků, při převozu občas dochází k poškození výrobku. Pořízení pece zjednoduší a urychlí tvorbu výrobků, které následně prezentují nejenom činnost samotných uživatelů, ale i celé organizace.
Vzhledem k celkovému stavu uživatelů sociální služby chráněné bydlení a snížení mzdových nákladů (sloučení dvou pracovnic na noční službě na jednu) přistoupila organizace k technickému řešení dohledu nad uživateli sociálních služeb v nočních hodinách. Jedná se o dům v Náměšti nad Oslavou v lokalitě U železničního mostu. Uživatelé s nízkou a střední mírou podpory po většinu času v rámci noční služby spí, a proto není důvod se obávat o jejich zdraví. Pohyb uživatelů po domě v rámci noční služby bude monitorován pomocí kamery se záznamem a mikrofonem, který pomůže odhalit případná rizika. Bude také instalováno tlačítko s funkcí emergency, které upozorní pracovníka na rizikovou situaci i v době, kdy nebude momentálně přítomen u obrazovky, která přenáší obraz do druhého domu. Technické řešení dohledu bylo zvoleno také pro umístění domů proti sobě, dělí je od sebe místní komunikace. Pracovnice může během chvíle dojít do druhého domu a poskytnou případnou pomoc uživateli. Nasazení kamer a mikrofonů, emergency tlačítek bude sloužit k testování možností a limitů navrženého systému. Po zavedení do provozu je plánované nasazení na dalších domácnostech organizace.
Celkové čerpání fondu investic bude ve výši 1 102 000 Kč. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-27-2015-06, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou čerpání fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace.
Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, pro rok 2015 dle materiálu RK-27-2015-06, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz