Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-03

RK-27-2015-03.doc  RK-27-2015-03pr01.doc  RK-27-2015-03pr02.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-27-2015-03
NázevKoncesní řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci - jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 1329/22/2015/RK ze dne 14. 7. 2015 zahájit koncesní řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec . V souladu s ust. § 6 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, bylo koncesní řízení zahájeno dne 24. 7. 2015 uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení ve Věstníku veřejných zakázek, které je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace. Lhůta pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení byla v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, stanovena na 25. 9. 2015 do 13:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že pro otevírání obálek s žádostmi o účast/nabídek, posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení a hodnocení nabídek platí příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je zadavatel povinen ustanovit jednotlivé komise.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina v souvislosti s vyhlášeným koncesním řízením Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec , uveřejněným ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 518889, v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, v platném znění:
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast/nabídkami a jejich náhradníky dle materiálu RK-27-2015-03, př. 1;
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-27-2015-03, př. 2;
* stanovit, že kvalifikaci uchazečů u koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec posoudí hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek s žádostmi o účast/nabídkami a jejich náhradníky u koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu RK-27-2015-03, př. 1;
* členy hodnotící komise a jejich náhradníky u koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu RK-27-2015-03, př. 2;
stanoví,
že kvalifikaci uchazečů u koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec posoudí hodnotící komise.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz