Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-30

RK-26-2015-30.doc  RK-26-2015-30pr01.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-26-2015-30
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále jen škola) o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Škola obdržela od Města Nové Město na Moravě návrh smlouvy o výpůjčce týkající se uměleckého díla - obrazu autora Bohumila Puchýře nazvaného Vincenc Makovský . Návrh smlouvy o výpůjčce obsahuje materiál RK-26-2015-30, př. 1.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 může příspěvková organizace uzavřít smlouvu o výpůjčce pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě proto požádalo o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-26-2015-30, př. 1.
Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-26-2015-30, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz