Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-18

RK-26-2015-18.doc  RK-26-2015-18pr01.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-26-2015-18
NázevMonitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je schválení monitorovacího hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 (registrační číslo projektu je CZ.1.11/1.1.00/40.01682) dle materiálu RK-26-2015-18, př. 1. Tento projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 - 2013.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-26-2015-18, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Grémium ředitele bere monitorovací hlášení o pokroku na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení o pokroku projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1 dle materiálu RK-26-2015-18, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 9. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz