Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-11

RK-26-2015-11.doc  RK-26-2015-11pr01.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-26-2015-11
NázevVyjmutí nemovitostí z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/405 Brtnice - Zašovice proběhlo geometrické oddělení pozemků nacházejících se mimo těleso silnice II/405. V současné době jsou tyto pozemky svěřeny do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh řešení Pozemky nacházející se mimo silniční těleso komunikace II/405 jsou pro kraj nepotřebné a je třeba je vyjmout z hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky nacházející se mimo silnici II/405 v rozsahu dle materiálu RK-26-2015-11, př. 1 vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2015-11, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz