Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-26-2015-10

RK-26-2015-10.doc  RK-26-2015-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-26-2015-10
NázevDar pro příspěvkovou organizaci
Zpracoval R. Krupičková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizaci Dětský domov, Rovečné 40 se sídlem Rovečné 40, 592 65 Rovečné, IČO 48897558 byl nabídnut finanční dar určený na rekonstrukci kuchyňské linky rodinné skupiny.
Návrh řešení Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje udělit příspěvkové organizaci souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2015-10, př. 1.
Dle § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace přijmout účelově vázaný dar pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-26-2015-10, př. 1.
Odpovědnost ředitel
Termín 1. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz