Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-85

RK-25-2015-85.doc  RK-25-2015-85pr01.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíRK-25-2015-85
NázevSpolečné prohlášení Sousedský dialog 2030
Zpracoval5 Společné prohlášení Sousedský dialog 2030 pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015 zpracovali: J. Wiche
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má uzavřeno dlouhodobé přeshraniční partnerství se spolkovou zemí Dolní Rakousko. V rámci této spolupráce je podepsán i Pracovní program do roku 2017 mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina, Jihomoravským a Jihočeským krajem, na jehož základě spolupracuje 13 pracovních skupin v různých odborných oblastech.
Dne 11. listopadu 2014 v Mikulově proběhlo první setkání podobného charakteru avšak za účasti ministrů zahraničí ČR a Rakouska a Horního Rakouska. V letošním roce proběhlo toto navazující setkání dne 21. srpna 2015 v Linci, na kterém všechny zúčastněné strany (tj. Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Rakouska, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Spolkové země Horní a Dolní Rakousko a město Vídeň) podepsaly společné prohlášení s názvem Sousedský dialog 2030 , jez je obsahem mat. RK-25-2015-85, př. 1. Společné prohlášení Sousedský dialog 2030 je potvrzením dobrých sousedských vztahů a příslibem další kooperace mezi příhraničními regiony České republiky a Rakouska.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana podporuje záměr společného prohlášení Sousedský dialog 2030 a navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu společného prohlášení Sousedský dialog 2030 dle materiálu RK-25-2015-85.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu společného prohlášení Sousedský dialog 2030 dle materiálu RK-25-2015-85.
Odpovědnost OSH
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz