Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-78

RK-25-2015-78.doc  RK-25-2015-78pr01.doc  RK-25-2015-78pr02.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-25-2015-78
NázevLicenční a podlicenční smlouva v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření licenční a podlicenční smlouvy mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) z důvodu nutnosti vypořádat práva duševního vlastnictví.
MŠMT ČR rozhodlo zřídit veřejně přístupnou databázi výstupů vzniklých při realizaci projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kraj Vysočina je v rámci realizace projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0003 vykonavatelem autorských práv děl vytvořených přímo zaměstnanci kraje (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v rámci projektu) a vykonavatelem autorských práv děl vytvořených partnery kraje v rámci projektu. V souladu s Metodickým dopisem č. 31 by tato díla měla být zveřejněna v nově vytvořené databázi. Předem je však nutné vypořádat práva duševního vlastnictví jednotlivých autorů. Na základě toho je třeba uzavřít u děl vytvořených přímo zaměstnanci kraje licenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 1 a u děl vytvořených partnery projektu podlicenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 1 a podlicenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít licenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 1;
* uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-25-2015-78, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz