Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-64

RK-25-2015-64.doc  RK-25-2015-64pr01.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-25-2015-64
NázevPředání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
Kraj Vysočina je mimo jiné investorem staveb:
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Pelhřimov management
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Pelhřimov terapie
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Humpolec 1
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Humpolec 2
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Horní Cerekev 1 .
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Horní Cerekev 2 .
Transformace ÚSPMP Těchobuz II - Horní Cerekev terapie .
V průběhu měsíce května a června byly jednotlivé stavby dokončeny a následně zkolaudovány. Na základě geometrického zaměření novostaveb budov, vydání kolaudačního souhlasu s užíváním staveb včetně přidělení č. p., jsou jednotlivé stavby zapsány v katastru nemovitostí. Příspěvková organizace nemovitosti již užívá na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dle usnesení rady kraje 1150/20/2015/RK.
Prostřednictvím dodatku zřizovací listiny budou nemovitosti předány do hospodaření Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, tj. dokončené budovy včetně součástí a příslušenství, pozemků tvořící jeden funkční celek s budovami.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, kterým se upraví rozsah majetku předaného do hospodaření. Dodatek ZL bude předložen k zápisu do katastru nemovitostí.
StanoviskaOSV souhlasí s návrhem postupu dle materiálu RK-25-2015-64.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2015-64, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový,
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz