Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-63

RK-25-2015-63.doc  RK-25-2015-63pr01.xls
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-25-2015-63
NázevPředání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví Kraje Vysočina k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) oslovil vlastníky pozemků o prodej pozemků pod silnicemi II. a III. tříd. Jednotlivé výkupy byly předkládány Radě Kraje Vysočina a následně Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V případě schválení dochází k uzavírání smluv o převodu nemovitostí. Takto nabyté pozemky (soupis je uveden v materiálu RK-25-2015-63, př. 1) je nezbytné předat k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV ). Jedná se o 13 412 m2 pozemků.
Všechny nabyté pozemky byly vloženy do katastru nemovitostí pro vlastníka Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálu RK-25-2015-63, př. 1 předat dodatkem zřizovací listiny k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem KSÚSV.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny předat předmětné pozemky k hospodaření zmíněné příspěvkové organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálu RK-25-2015-63, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz