Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-49

RK-25-2015-49.doc  RK-25-2015-49pr01.pdf  RK-25-2015-49pr02.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-25-2015-49
NázevFOND VYSOČINY - žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Bezpečná silnice 2014.
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0018 má obec Bílý Kámen se sídlem Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO: 00373621 (dále jen Příjemce ), realizovat projekt Bezpečná cesta dětí do školy na silnici II/523 , jehož předmětem je instalace dynamického zpomalovacího semaforu. Dne 3. 8. 2015 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu o 3 měsíce do 31. 10. 2015 s odůvodněním, že do ukončení probíhající rekonstrukce silnice II/523 není možné provádět stavební práce na instalaci dynamického zpomalovacího semaforu. Žádost Příjemce je obsahem materiálu
RK-25-2015-49, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0018 je obsahem materiálu RK-25-2015-49, př. 2.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána dne 3. 8. 2015, tedy po smluvně stanoveném termínu pro realizaci akce, kterým je 31. 7. 2015. ODSH proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout žádosti nevyhovět.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení termínu realizace byla zaslána až po vypršení termínu pro realizaci stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace a u obdobných případů
u jiných žadatelů, které byly v minulosti v orgánech kraje posuzovány, bylo vždy rozhodnuto negativně, doporučuje odbor regionálního rozvoje v rámci zachování jednotného přístupu žádosti nevyhovět.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti dle materiálu RK-25-2015-49, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz