Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-44

RK-25-2015-44.doc  RK-25-2015-44pr01.pdf  RK-25-2015-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-25-2015-44
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval R. Sýkora, J. Matýsová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval v rámci Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I. pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08133. Dne 15. 10. 2012 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000194, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V rámci projektu byly postaveny 2 domky pro bydlení v Cetorazi a 2 domky v Pelhřimově pro celkem 24 klientů.

Projekt byl rozdělen do 5 etap, přičemž poslední etapa projektu byla ukončena 15. 1. 2015. Po ukončení každé etapy byla vypracována vždy monitorovací zpráva a žádost o platbu. Dne 25. 6. 2015 bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydáno Závěrečné vyhodnocení akce a financování projektu bylo ukončeno (materiál RK-25-2015-44, př. 1). V současné době je na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. zůstatek ve výši 14 799 012,60 Kč, který vznikl z důvodu hrazení části výdajů projektu formou předfinancování z Fondu strategických rezerv. S ohledem na ukončení projektu je nutné provést rozpočtové opatření a převést zbývající finanční prostředky na zvláštním účtu projektu zpět do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje k projednání návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Vzhledem k tomu, že byl projekt ukončen, odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod konečného zůstatku ve výši 14 799 012,60 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 14 799 012,60 Kč na zvláštním účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. , včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz