Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-31

RK-25-2015-31.doc  RK-25-2015-31pr01.doc  RK-25-2015-31pr02.doc  RK-25-2015-31pr03.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-25-2015-31
NázevDarování Roto stavebnic z Vysočiny žákyním a žákům 1. ročníků základních škola na území Kraje Vysočina
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová, K. Kotrba
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování ROTO stavebnice z Vysočiny (dále také stavebnice ) žákům prvních ročníků základních škol a základním školám na území Kraje Vysočina dle materiálu
RK-25-2015-31, př. 3.
Kraj Vysočina pořídil v rámci veřejné zakázky Stavebnice pro ZŠ stavebnice pro žáky a žákyně v prvních ročnících základních škol. Stavebnice bude používána ve výuce různých předmětů s cílem přispět k rozvoji zručnosti a tvořivosti.
Stavebnice bude dodavatelem, firmou EFKO - karton, s.r.o. Nové Veselí, Dolní 347, dokončena v předposledním týdnu měsíce srpna a v posledním srpnovém týdnu bude stavebnice distribuována do základních škol. Školy pak zajistí 1. školní den předání stavebnic žákyním a žákům 1. tříd. Škola obdrží jeden kus stavebnice pro každého vyučujícího v 1. třídách včetně Metodických listů.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout darovat 1 ks Roto stavebnice z Vysočiny každé žákyni a žákovi 1. ročníku základních škol na území Kraje Vysočina, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 1 a základní škole na území Kraje Vysočina na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaStanovisko OI:
Podpory byly zaevidovány v systému eDotace - ID O01409, ID O01410.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
darovat:
* 1 ks Roto stavebnice z Vysočiny každé žákyni a žákovi 1. ročníku základních škol na území Kraje Vysočina, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 1;
* základním školám na území Kraje Vysočina uvedeným v materiálu RK-25-2015-31, př. 3 stavebnice včetně metodických listů v počtu dle materiálu RK-25-2015-31, př. 3, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-25-2015-31, př. 2;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit distribuci stavebnic a podpisy darovacích smluv.
Odpovědnost OŠMS
Termín 1. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz