Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-25

RK-25-2015-25.doc  RK-25-2015-25pr01.pdf  RK-25-2015-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-25-2015-25
NázevDar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o finanční dar Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina. Představitelé Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina požádali dne 24. 3. 2015 Kraj Vysočina o poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč pro humanitární, sociální a zdravotní podporu fyzických osob, které se historicky zúčastnily Olympijských her jako aktivní reprezentanti (materiál RK-25-2015-25, př. 1). Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2014 dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK rozpočet kraje na rok 2015. V Rozpočtu kraje 2015 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je uvažována částka 100 000 Kč na podporu tohoto fondu.
Návrh řešení OŠMS doporučuje žádosti vyhovět a v letošním roce poskytnout Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina částku 100 tis. Kč dle materiálu RK-25-2015-25, př. 2 formou daru.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaOdbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01404.0001.

Ekonomický odbor:
nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Nadačního fondu olympioniků regionu Vysočina uvažována částka 100 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina, IČO 02118424 ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-25-2015-25, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz