Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-24

RK-25-2015-24.doc  RK-25-2015-24pr01.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-25-2015-24
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Telč, Štěpnická 111- změna závazných ukazatelů
Zpracoval V. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Dětského domova, Telč, Štěpnická 111 (dále jen organizace ) o navýšení příspěvku na provoz o 50 000 Kč.
V prvním čtvrtletí tohoto roku byla v organizaci provedena likvidace štěnic v nákladu 30 000 Kč. Tyto náklady byly hrazeny z provozních prostředků organizace. Výskyt štěnic v dětském domově souvisí s pobytem dětí u rodičů, kteří bydlí na ubytovnách, kde se štěnice často vyskytují. Na základě doporučení specializované firmy bude v letních měsících proveden ještě preventivní postřik v cenové relaci cca 20 000 Kč, z důvodu zabránění dalšího výskytu štěnic.
Vzhledem k tomu, že organizaci vznikly tímto neplánované výdaje, se kterými není v rozpočtu počítáno, žádá ředitel organizace o navýšení příspěvku na provoz o částku 50 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Telč, Štěpnická 111, IČO 48461881 o částku 50 000 Kč na úhradu likvidace štěnic dle materiálu RK-25-2015-24.
Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 18. 8. 2015 činí 21 819 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O01195.0077.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3133 Dětské domovy o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Dětskému domovu, Telč, Štěpnická 111, IČO 48461881, o částku 50 000 Kč na úhradu likvidace štěnic dle materiálu
RK-25-2015-24.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Dětského domova, Telč, Štěpnická 111
Termín září 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz