Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-09

RK-25-2015-09.doc  RK-25-2015-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-25-2015-09
NázevSmlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Štanclová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 o udělení souhlasu s výpůjčkou koagulometru v souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky na dodávky spotřebního materiálu (dodávky spotřebního materiálu jsou vázané na výpůjčku koagulometru). Smlouva bude uzavřena s vítězem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu. Předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o výpůjčce je předpokladem pro vyhlášení a ukončení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Bližší podmínky výpůjčky jsou obsaženy v materiálu RK-25-2015-09, př. 1.
Návrh řešení Předmět výpůjčky je potřebný k zajištění hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje, aby rada kraje udělila souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-25-2015-09, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-25-2015-09, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz