Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-06

RK-25-2015-06.doc  RK-25-2015-06pr01.pdf  RK-25-2015-06pr02.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-25-2015-06
NázevNávrh na uzavření dohody o výměně dat pro internetový projekt Europeana
Zpracoval P. Pavlinec, K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuEuropeana je internetový projekt Evropské unie, který si klade za cíl vytvoření databáze evropských digitálních knihoven s digitalizovanými díly patřícími do evropského kulturního a vědeckého dědictví - obrazy, knihami, filmy i archivy. Prostřednictvím portálu www.europeana.eu je aktuálně přístupno přes 30 milionů děl od více než 2 000 předních evropských galerií, muzeí, knihoven a archivů.
Příspěvkové organizace Kraje Vysočina by se rády přidaly k těmto evropským paměťovým institucím a v současné době pracují na tom, aby mohly sdílet své sbírkové předměty v digitalizované podobě v prostředí internetu i prostřednictvím databáze přístupné na portálu www.europeana.eu.
Jednou z podmínek účasti organizace na projektu je uzavření Dohody o výměně dat (Europeana Data Exchange Agreement) - RK-25-2015-06, př. 1, RK-25-2015-06, př. 2.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina uzavřít Dohodu o výměně dat, kterou budou příspěvkové organizace Kraje Vysočina uzavírat s nadací Europeana za účelem sdílení dat v rámci vytváření a sdílení databáze uměleckých a vědeckých děl internetového projektu Europeana.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o výměně dat s nadací Europeana dle materiálu RK-25-2015-06, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz