Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-75

RK-22-2015-75.doc  RK-22-2015-75pr01.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-22-2015-75
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky pro realizaci investiční akce III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 . Zakázka byla organizována jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 7 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-22-2015-75, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka dodavatele Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 28521 Zbraslavice, IČO: 28447085, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 4 996 532,29 bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-22-2015-75, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 dle materiálu RK-22-2015-75, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 nabídku podanou dodavatelem Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 28521 Zbraslavice, IČO: 28447085, v souladu s materiálem RK-22-2015-75, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz