Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-73

RK-22-2015-73.doc  RK-22-2015-73pr01.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíRK-22-2015-73
NázevPodpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování členů výběrové komise pro hodnocení žádostí základních a mateřských škol předložených dle Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.
Rada kraje schválila usnesením č. 1181/20/2015/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15 (dále také Pravidla ). Dle těchto Pravidel bude žádosti o dotace hodnotit výběrová komise, jejíž členy jmenuje Rada Kraje Vysočina. Výběrová komise je pětičlenná, přičemž se skládá ze tří zástupců kraje, jednoho zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jednoho zástupce Národního institutu pro další vzdělávání. Tajemníkem výběrové komise je zaměstnanec kraje zařazený do Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a sportu. Tajemník není členem výběrové komise a nepodílí se na hodnocení žádostí.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s Čl. 6, odst. 4 Pravidel členy výběrové komise pro hodnocení žádostí o dotace dle materiálu
RK-22-2015-73, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15 dle materiálu RK-22-2015-73, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz