Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-68

RK-22-2015-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-22-2015-68
NázevHavarijní pojištění vozidla Dětského domova, Senožaty 199
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení havarijního pojištění vozidla, které překročilo hranici stáří 10 let. Dětský domov, Senožaty 199 provozuje devítimístný automobil Mercedes Benz registrační značky 2J1 6044. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2005 a dne 25. 3. 2015 překročilo hranici stáří 10 let. Vozidlo je stále využíváno pro účely dětského domova. Slouží pro dopravu dětí k lékaři, na soutěže, na exkurze, zajištění ZDVOP apod. Vozidlo splňuje požadavky na provoz.
Havarijní pojištění motorového vozidla je uzavíráno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Výjimku z tohoto ustanovení, na základě které bude zahrnuto do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje. Dětský domov, Senožaty 199 žádá o možnost pokračování havarijního pojištění pro výše popsané vozidlo nad rámec uvedeného rozpětí.
Návrh řešení OŠMS s ohledem na potřebu zajištění provozu organizace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že devítimístný automobil Mercedes Benz registrační značky 2J1 6044 je ve velmi dobrém technickém stavu, navrhuje pro uvedené vozidlo výjimku z příslušných ustanovení a umožnění jeho havarijního pojištění po dobu následujících 2 let, tzn. do 24. 3. 2017.
Tento časový horizont bude dostatečný a umožní příspěvkové organizaci renovovat vozový park.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 24. 3. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Senožaty 199, starší 10 let - Mercedes Benz registrační značky 2J1 6044.
Odpovědnost Dětský domov, Senožaty 199, odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. července 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz