Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-58

RK-22-2015-58.doc  RK-22-2015-58pr01.pdf  RK-22-2015-58pr02.pdf  RK-22-2015-58pr03.pdf  RK-22-2015-58pr04.pdf  RK-22-2015-58pr05.pdf  RK-22-2015-58pr06.xls
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-22-2015-58
NázevPodpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí podpor na účasti na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje.
Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2014 dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0560/07/2014/ZK rozpočet kraje na rok 2015. V Rozpočtu kraje 2015 - včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu - je uvažována částka 1 300 000 Kč na Podporu účasti a pořádání sportovních mistrovství . Aktuální stav rezervy na Podporu účasti a pořádání sportovních mistrovství činí 503 486 Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 5 žádostí o dotaci na účast na sportovním mistrovství v celkové výši 90 846 Kč.
Návrh řešení Všechny žádosti o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství (PUM 21/15 - PUM 25/15, viz materiál RK-22-2015-58, př. 1 - 5) splňují podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tyto žádosti podpořit.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Přehled žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotacích obsahuje materiál RK-22-2015-58, př. 6.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: dotace jsou evidovány v systému eDotace - ID dotace: PR01213.0021, PR01213.0022, PR01213.0023, PR01213.0024, PR01213.0025.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 90 846 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-22-2015-58, př. 6;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-22-2015-58, př. 1, RK-22-2015-58, př. 2, RK-22-2015-58, př. 3, RK-22-2015-58, př. 4, RK-22-2015-58, př. 5.
Odpovědnost OŠMS; OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz