Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-57

RK-22-2015-57.doc  RK-22-2015-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-22-2015-57
NázevPodstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II . Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem
je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou
24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí
pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
Změnou upravujeme rozpočet projektu na ř. 6090 na stavební práce podle uzavřených dodatků smluv o dílo č. 2. Ty reflektují kontrolu položkového rozpočtu staveb pro finální fakturaci, kdy byly zjištěny nadbytečné, neprostavěné položky (umyvadla, dřezy).
Změnou dále upravujeme rozpočet projektu na ř. 5114 a ř. 6114 po ukončení výběrových řízení VŘ007 a VŘ008 na vybavení objektů (nábytek a kancelářské vybavení, resp. elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství). Souběžně se parametry ukončených VŘ upravují dle skutečného průběhu řízení.
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-22-2015-57, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 17. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz