Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-50

RK-22-2015-50.doc  RK-22-2015-50pr01.pdf  RK-22-2015-50pr02.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-22-2015-50
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuDne 26. 6. 2015 byla radnímu Zdeňkovi Chládovi doručena žádost občanského sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. o finanční podporu konference Biologicky rozložitelné odpady . Jedná se o 11. ročník mezinárodní konference, který se uskuteční ve dnech 23. - 25. září v Náměšti nad Oslavou a bude pod záštitou pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka. Žádost o finanční podporu je obsahem materiálu
RK-22-2015-50, př. 1.
Finanční prostředky na poskytnutí daru lze využít ze zůstatku kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady.
Návrh řešení Vzhledem k významu mezinárodní konference (účasti Komise Europen Compost Networ) a záštity pana hejtmana Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., IČ 70851131, se sídlem Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou dle materiálu RK-22-2015-50, př. 2. Finanční dar podpoří realizaci mezinárodní konference.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaMateriál byl projednán s gesčním radním Zdeňkem Chládem.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01382.
Ekonomický odbor: nemá připomínky.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., IČ 70851131 dle materiálu RK-22-2015-50, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz