Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-32

RK-22-2015-32.doc  RK-22-2015-32pr01.pdf  RK-22-2015-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-22-2015-32
NázevNabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat . V souvislosti s uvedenou stavbou probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků. Pozemky potřebnými pro stavbu jsou i pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2 v k. ú. Týmova Ves, které jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2 v k. ú. Týmova Ves z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-22-2015-32, př. 1.
StanoviskaUsnesením 2180/36/2014/RK rada kraje mimo jiné rozhodla zahájit jednání o možnostech nabytí pozemků v rozsahu dle materiálu RK-36-2014-14, př. 5 s ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad a ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2 v k. ú. Týmova Ves z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-22-2015-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz