Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-30

RK-22-2015-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-22-2015-30
NázevZrušení usnesení č. 0923/22/2007/RK a 0240/04/2007/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší zrušení usnesení rady kraje č. 0923/22/2007/RK ze dne 10. 7. 2007 a zastupitelstva kraje č. 0240/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 z důvodu změny projektové dokumentace stavby II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba .
Usnesení č. 0923/22/2007/RK řešilo uzavření nájemních smluv a smluv o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba za cenu podle výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2007 ze dne 6. 12. 2006 uveřejněného v Cenovém věstníku č. 15/2006, tj. v katastrálních územích Lukavec u Pacova a Týmova Ves za cenu 7 Kč/m2/rok a v katastrálním území Salačova Lhota za cenu 5 Kč/m2/rok, podle materiálu RK-22-2007-04, př. 1, na dobu dvou let od předání stavby jejímu zhotoviteli Krajem Vysočina.
Usnesení č. 0240/04/2007/ZK řešilo majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu silnice II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-04-2007-40, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Tato stavba řeší modernizaci a rozšíření komunikace silnice II/128. V původní projektové dokumentaci, podle které byla přijata usnesení samosprávných orgánů kraje k majetkoprávní přípravě stavby, byla modernizace silnice II/128 řešena v kategorii S 9,5. V nové dokumentaci je řešena v kategorii S 7,5 a tím dochází ke změně trvalého a dočasného záboru této stavby a změně podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba .
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout zrušit usnesení rady kraje č. 0923/22/2007/RK ze dne 10. 7. 2007 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení č. 0240/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení rady kraje č. 0923/22/2007/RK ze dne 10. 7. 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0240/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz