Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-25

RK-22-2015-25.doc  RK-22-2015-25pr01.pdf  RK-22-2015-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-22-2015-25
NázevNařízení rady kraje č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuÚčelem tohoto materiálu je změna v rozsahu neudržovaných úseků silnic od zimního období 2015/2016.
Zimní údržba na silniční síti v Kraji Vysočina se provádí podle Plánu zimní údržby, který legislativně vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti jsou zapracovány do Plánu zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V souladu s výše uvedenou právní úpravou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce komunikace podle připraveného Plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách. Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. V současné době jsou neudržované úseky stanoveny Nařízením Rady Kraje Vysočina č. 08/2013, kterým jsou vymezeny úseky silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, to je 287,225 km úseků silnic II. a III. tříd ze 4 564,476 km (v zimě 2014/2015), což činí 6,29%.
KSÚSV navrhuje změny v provádění zimní údržby dle přílohy RK-22-2015-25, př. 1, spočívající ve vyřazení tří úseků ze seznamu silnic v zimě neudržovaných.
Výše uvedené změny jsou zapracovány do návrhu nařízení, které předpokládá, že se v Kraji Vysočina nebude udržovat 284,213 km úseků silnic II. a III. tříd ze 4 566,968 km, což činí 6,22%.
Návrh řešení Zdůvodnění vyřazení tří úseků ze seznamu silnic v zimě neudržovaných pro plán zimní údržby silnic na období 2015/2016 je součástí přílohy RK-22-2015-25, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vydat Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2015-25, př. 2.
O vydání nařízení kraje rozhoduje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2015-25, př. 2.
Odpovědnost ODSH, KSÚSV
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz