Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-24

RK-22-2015-24.doc  RK-22-2015-24pr01.doc  RK-22-2015-24pr02.doc  RK-22-2015-24pr03.doc  RK-22-2015-24pr04.doc  RK-22-2015-24pr05.doc  RK-22-2015-24pr06.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-22-2015-24
NázevZadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
Zpracoval V. Kotrbová, Policie ČR
Předkládá D. Buřičová, H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v roce 2015 v rámci akce Bezpečná Vysočina aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Rozsah aktivit byl schválen na jednání rady kraje dne 17. 2. 2015 usnesením 0291/06/2015/RK. Jednou ze schválených aktivit je pořízení Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina. Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OAPŘ ) ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH ) připravil vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina . Zadávací dokumentace tvoří materiál RK-22-2015-24, př. 1.
Finanční krytí veřejné zakázky bylo schváleno na jednání zastupitelstva kraje dne 23. 6. 2015 usnesením 0335/04//2015/ZK.
Návrh řešení OAPŘ a ODSH navrhují Radě Kraje Vysočina vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku na pořízení Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014 a v souladu se zákonem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je obsahem materiálu RK-22-2015-24, př. 1,
RK-22-2015-24, př. 2, RK-22-2015-24, př. 3, RK-22-2015-24, př. 4 a RK-22-2015-24, př. 5, návrh na jmenování hodnotící komise je obsahem materiálu RK-22-2015-24, př. 6. Termín pro podání nabídek bude stanoven v souladu se zákonem.
OAPŘ a ODSH navrhují Radě Kraje Vysočina:
* rozhodnout o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina dle materiálu
RK-22-2015-24, př. 1, RK-22-2015-24, př. 2, RK-22-2015-24, př. 3, RK-22-2015-24, př. 4 a RK-22-2015-24, př. 5,
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-22-2015-24, př. 6,
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina plní hodnotící komise,
* stanovit, že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina posoudí hodnotící komise,
* uložit Odboru analýz a podpory řízení a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.

Dle ustanovení čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014 rozhoduje o zahájení a způsobu zahájení rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů
RK-22-2015-24, př. 1, RK-22-2015-24, př. 2, RK-22-2015-24, př. 3, RK-22-2015-24, př. 4 a RK-22-2015-24, př. 5;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-22-2015-24, př. 6;
stanoví,
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina plní hodnotící komise;
* že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
Odpovědnost OAPŘ, ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz