Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-20

RK-22-2015-20.doc  RK-22-2015-20pr01.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-22-2015-20
NázevInformace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracoval Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuPodle odstavce 5, článku 2, Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina je komise povinna informovat Radu Kraje Vysočina o svém výjezdním zasedání formou stručné písemné zprávy (zápisu).
Zasedání Bezpečnostní Komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 dne 18. června 2015 se uskutečnilo jako výjezdní v sídle Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod a v sídle Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina - Územní odbor Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod. Zápis z tohoto jednání, ve kterém je uveden program, projednávané body, usnesení a závěry, je obsahem materiálu
RK-22-2015-20, př. 1.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle přílohy RK-22-2015-20, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-22-2015-20, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 14. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz