Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-16

RK-22-2015-16.doc  RK-22-2015-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-22-2015-16
NázevNávrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s vyřazením sbírkového předmětu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a to z důvodu přebytečnosti.
Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o souhlas s vyřazením sbírkového předmětu ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, jejíž je muzeum správcem a Kraj Vysočina vlastníkem, a to z důvodu přebytečnosti ve smyslu ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sádrový model sochy armádního generála Ludvíka Svobody z podsbírky Výtvarného umění, bližší popis je uveden v materiálu RK-22-2015-16, př. 1. Z posouzení vyplývá, že tento sbírkový předmět do podsbírky soch zaměřené převážně na sakrální tématiku nezapadá, a s ohledem na hmotnost a křehkost materiálu s ním nelze ani výstavně pracovat.
Komise pro nákup a vyřazování sbírek na svém jednání dne 24. 6. 2015 posoudila návrh na vyřazení sbírkového předmětu ze sbírkové evidence a doporučila jeho vyřazení.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 udělit souhlas s vyřazením přebytečného sbírkového předmětu ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
Dle § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vlastník sbírky zapsané v centrální evidenci povinen vyřazovat sbírkové předměty ze sbírky z důvodů jejich neupotřebitelnosti, přebytečnosti, výměny nebo ztráty a dbát, aby údaje ve sbírkové evidenci byly v souladu se skutečným stavem a s údaji v centrální evidenci. Opodstatněnost vyřazení sbírkových předmětů je vždy posuzována Ministerstvem kultury České republiky. V případě, že bude na základě návrhu Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace potvrzena změna v Centrální evidenci sbírek, bude socha nabídnuta Vojenskému historickému ústavu Praha, který o ni projevil zájem a kde najde lepší využití.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením přebytečného sbírkového předmětu - sochy armádního generála Ludvíka Svobody, inv. č. 1 7 186, ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - podsbírka Výtvarného umění.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz