Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-12

RK-22-2015-12.doc  RK-22-2015-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-22-2015-12
NázevUdělená cena Kraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem a navazující spolupráce
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuKraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina bylo dne 4. 6. 2015 na konferenci Péče nejen jako mezigenerační most, ale i jako mezilidská solidarita , kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra České republiky spolu s partnerskými organizacemi na Ministerstvu vnitra v Praze, slavnostně předáno ocenění nejlepšího úřadu mezi krajskými úřady v oblasti rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života. Kraj Vysočina si tak již pátým rokem drží toto výsostné postavení mezi kraji v naší zemi a i nadále se značným, za aktuální hodnocené období s největším, bodovým předstihem (viz informace Radě Kraje Vysočina ze dne 2. 6. 2015, RK-18-2015-07).
Kraj Vysočina, krajský úřad je v oblasti rovných příležitostí širokou laickou i odbornou veřejností vnímán jako organizace s vysokou úrovní dosahovaných výsledků a velmi kvalitním naplněním péče v oblasti začlenění všech skupin obyvatelstva či zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení.
Hejtman Kraje Vysočina byl vyzván k účasti na zahraniční cestě do norského Osla. Zaslaná pozvánka je přílohou č. 1, RK-22-2015-12. Účast na cestě je bezplatná.
Návrh řešení Vzhledem k zaslané nabídce a její zajímavosti v podobě možnosti na jedné straně získat zkušenosti ze zahraniční praxe a na druhé straně prezentovat Krajem Vysočina dosažené výsledky na poli mezinárodní spolupráce by účast zástupce Kraje Vysočina, krajského úřadu na zahraniční cestě do norského Osla byla žádoucí. S ohledem na osobní časovou zaneprázdněnost navrhuje hejtman Kraje Vysočina zajistit reprezentaci kraje účastí ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
účast ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina na zahraniční pracovní cestě do norského Osla zajišťované ze strany organizace Byznys pro společnost.
Odpovědnost ředitel krajského úřadu
Termín 30. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz