Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-11

RK-22-2015-11.doc  RK-22-2015-11pr01.doc  RK-22-2015-11pr02.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-22-2015-11
NázevStanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina z důvodu postupu do vyššího platového stupně.
Ředitelky/ředitelé příspěvkových organizací, uvedení v příloze 1 materiálu RK-22-2015-11, dosáhnou v měsíci srpnu 2015 délky započitatelné praxe, která je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády ), jako podmínka pro postup do vyššího platového stupně.
Návrh řešení Z důvodu postupu do vyššího platového stupně v souladu s § 4 nařízení vlády navrhuje oddělení řízení lidských zdrojů stanovit uvedeným ředitelkám/ředitelům plat s účinností od
1. 8. 2015 dle materiálu RK-22-2015-11, př. 2. Přílohu č. 1 tvoří přehled jednotlivých složek platu před a po navržené úpravě.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-22-2015-11, př. 2.
Odpovědnost oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz