Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-10

RK-22-2015-10.doc  RK-22-2015-10pr01.doc  RK-22-2015-10pr02.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-22-2015-10
NázevOdměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0375/08/2015/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen nemocnice ) a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, (dále jen ZZS KV ) na rok 2015. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele.
Osobní úkoly byly ředitelkám/ředitelům nemocnic stanoveny čtyři a ředitelce ZZS KV tři.
Třetí úkol pro ředitelky/ředitele nemocnic s termínem splnění do 31. 5. 2015 byl: Aktivní spolupráce v rámci projektu Jednotný NIS (sjednocení ošetřovatelského procesu (dokumentace) a vybraného klinického procesu napříč všemi nemocnicemi zřizovanými krajem). V příloze RK-22-2015-10, př. 1 je uveden úkol zpracovaný ředitelkami a řediteli nemocnic.
Radě kraje je dále předkládán návrh na schválení odměny pro ředitelku ZZS KV mimo schválený systém odměňování na rok 2015. Výše odměny a její zdůvodnění je obsahem materiálu RK-22-2015-10, př. 2.
Návrh řešení Při vyhodnocování třetího osobního úkolu byla posuzována obsahová úroveň, kvalita zpracování a dodržení termínu pro zpracování. Splnění úkolu bylo konzultováno s projektovým manažerem projektu Jednotný NIS , odborem informatiky, odborem analýz a podpory řízení a krajským koordinátorem eHealth.
Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje poskytnout v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic a ředitelce ZZS KV dle materiálu
RK-22-2015-10, př. 2. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-22-2015-10, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz