Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-06

RK-22-2015-06.doc  RK-22-2015-06pr01.xls
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-22-2015-06
NázevVyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen ZZS KV ), návrh na vyřazení majetku. Majetek je ZZS KV svěřen do správy. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku včetně důvodů k vyřazení je obsažena v materiálu RK-22-2015-06, př. 1.
Ředitelka ZZS KV vymezila následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 25. května 2015 a navrhuje jeho vyřazení:
* Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 TDi, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.399.063,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
* Nosítka Ferno, rok pořízení 2007, pořizovací cena 146.000,- Kč, zůstatková cena 0,87 Kč.
Automobil má závažnou poruchu motoru a je nepojízdný, je vybavený autorádiem a nosítky. Nosítka Ferno jsou pro organizaci nepotřebná. ZZS KV zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.
Návrh řešení S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením způsoby uvedenými v materiálu
RK-22-2015-06, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace,
* Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 TDi, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.399.063,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
* Nosítka Ferno, rok pořízení 2007, pořizovací cena 146.000,- Kč, zůstatková cena 0,87 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz