Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-30

RK-21-2015-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-21-2015-30
NázevZměna usnesení 0648/12/2015/RK
Zpracoval A. Aubusová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0648/12/2015/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení služebnosti, podle níž měl být stavbou Studenec, střed, kabelové rozvody dotčen pozemek par.č. 1621/1 v k. ú. Hroznatín ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 24. 6. 2015 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému vyplnění žádosti o zřízení služebnosti. Byl chybně uveden pozemek par.č. 1621/1 v k. ú. Hroznatín, správně má být pozemek par.č. 611/16 v k. ú. Studenec u Třebíče.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0648/12/2015/RK -pod pořadovým číslem 5 materiálu RK-12-2015-18, př. 2. změnit dotčený pozemek.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0648/12/2015/RK tak, že v materiálu RK-12-2015-18, př. 2. se u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 5 mění pozemek z původního par.č. 1621/1 v k. ú. Hroznatín na pozemek par.č. 611/16 v k. ú. Studenec u Třebíče.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz