Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-86

RK-21-2015-86.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíRK-21-2015-86
NázevNávrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuOdboru dopravy a silničního hospodářství vznikla v průběhu přípravy staveb potřeba na zařazení akce II/354 Nové Město na Moravě - úprava vozovky. Jedná se o sanaci krajnic v rozsahu 400 m2, které je nutno provést v rámci reklamace vozovkových vrstev akce II/354 Nové Město na Moravě - Svratka hrazené v roce 2009 z prostředků ROP JV. Podkladní vrstvy nejsou předmětem reklamace, v rámci rekonstrukce byly provedeny pouze asfaltové vrstvy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovité akce II/354 Nové Město na Moravě - úprava vozovky do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/354 Nové Město na Moravě - úprava vozovky do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz