Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-81

RK-21-2015-81.doc  RK-21-2015-81pr01.pdf  RK-21-2015-81pr02.pdf  RK-21-2015-81pr03.pdf  RK-21-2015-81pr04.pdf
Číslo materiálu81
Číslo jednacíRK-21-2015-81
NázevRozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
Zpracoval D. Marešová, S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova reg. č.: IS SFZP 14210853 a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova reg. č. IS SFZP 14205713 realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ).
Na základě předložených projektových žádostí a splnění podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-21-2015-81, př. 1 a Smlouva č. 14210853 o poskytnutí podpory, viz materiál RK-21-2015-81, př. 2 na projekt Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz materiál RK-21-2015-81, př. 3 a Smlouva č. 14205713 o poskytnutí podpory, viz materiál RK-21-2015-81, př. 4 na projekt Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 1 a rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 14210853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP ŽP dle materiálu RK-21-2015-81, př. 2, dále rozhodnout o nabytí peněz na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 3 a rozhodnout uzavřít Smlouvu č. 14205713 dle materiálu RK-21-2015-81, př. 4.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ stavební Třebíč - provozní budova dle materiálu
RK-21-2015-81, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 3;
* uzavřít Smlouvu č. 14210853 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-81, př. 2 a Smlouvu č. 14205713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-81, př. 4.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz