Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-69

RK-21-2015-69.doc  RK-21-2015-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-21-2015-69
NázevStřednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Zpracoval T. Doleželová, M. Pech, A. Vlachová, L. Stejskal, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje jsou předkládány ke schválení střednědobé plány na období 2016 - 2018 školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Rada kraje usnesením č. 2152/39/2013/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 10/13 (dále jen Pravidla ) ze dne 3. 12. 2013, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění. V článku 5 odst. 6) písm. a) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 3 kalendářní roky.
Návrh řešení Příspěvkové organizace na úseku školství zpracovaly a předložily v souladu s těmito Pravidly návrhy střednědobých plánů na období let 2016 - 2018.
Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-21-2015-69, př. 1.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-21-2015-69, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz