Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-68

RK-21-2015-68.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíRK-21-2015-68
NázevHavarijní pojištění vozidla Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení havarijního pojištění vozidla, které překročilo hranici stáří 10 let. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč provozuje osobní automobil ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 2610. Vozidlo bylo pořízeno v roce 2005 a dne 7. 6. 2015 překročilo hranici stáří 10 let. Vozidlo je stále využíváno pro účely školy. Slouží k výuce žáků v předmětu Motorová vozidla . Vozidlo splňuje požadavky na provoz.
Havarijní pojištění motorového vozidla je uzavíráno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8. Rada kraje schválila uzavření rámcové pojistné smlouvy, kde je stanoveno havarijní pojištění vozidel v rozsahu havárie, odcizení, živelné události a vandalismu pro všechna vozidla do stáří čtyř let, maximálně však podle potřeb každé organizace do stáří 10 let.
Výjimku z tohoto ustanovení, na základě které bude zahrnuto do pojištění vozidlo starší 10 let, uděluje rada kraje. Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč žádá o možnost pokračování havarijního pojištění pro výše popsané vozidlo nad rámec uvedeného rozpětí.
Návrh řešení OŠMS s ohledem na potřebu zajištění výuky resp. provozu organizace a s přihlédnutím ke skutečnosti, že vozidlo ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 2610 je ve velmi dobrém technickém stavu, navrhuje pro uvedené vozidlo výjimku z příslušných ustanovení a umožnění jeho havarijního pojištění po dobu následujících 2 let, tzn. do 6. 6. 2017.
Tento časový horizont bude dostatečný a umožní příspěvkové organizaci renovovat vozový park.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu: k návrhu usnesení nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 6. 6. 2017 pro vozidlo Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč starší 10 let - ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 2610.
Odpovědnost Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. července 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz