Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-65

RK-21-2015-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-21-2015-65
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Jedná se o:
- Elektrický kotel KE 31, inventární číslo DHM9000437, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč.
- Elektrický kotel KE 31, inventární číslo DHM9000438, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč.
- Univerzální robot SPAR SP - 60, inventární číslo DHM9000539, rok pořízení 2006, pořizovací cena 134 160 Kč, zůstatková cena 75 584 Kč.
- Automobil Škoda Felicia Kombi EFF65 GLXI, inventární číslo DHM9000386, rok pořízení 1996, zůstatková cena 0 Kč.
- Mycí stroj M1200, inventární číslo DHM9000444, datum pořízení 1999, pořizovací cena 129 371 Kč, zůstatková cena 24 477 Kč.
Po sloučení školy je tento majetek již dále pro školu nepotřebný, elektrické kotle, univerzální robot a mycí stroj využíval domov mládeže, který ukončil svou činnost. Uvedený majetek je vzhledem k době pořízení značně opotřebovaný, jeho opravy jsou neefektivní. Výše uvedený majetek byl nabídnut prostřednictvím portálu PO na webových stránkách Kraje Vysočina jiným organizacím a během následujících 14 dnů o něj neprojevila žádná z těchto organizací zájem. Ředitel školy proto navrhuje prodej uvedeného majetku a v případě nezájmu jeho ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
* elektrického kotle KE 31, inventární číslo DHM9000437, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč;
* elektrického kotle KE 31, inventární číslo DHM9000438, rok pořízení 1999, pořizovací cena 122 276 Kč, zůstatková cena 22 603 Kč;
* univerzálního robota SPAR SP - 60, inventární číslo DHM9000539, rok pořízení 2006, pořizovací cena 134 160 Kč, zůstatková cena 75 584 Kč;
* automobilu Škoda Felicia Kombi EFF65 GLXI, inventární číslo DHM9000386, rok pořízení 1996, zůstatková cena 0 Kč;
* mycího stroje M1200, inventární číslo DHM9000444, datum pořízení 1999, pořizovací cena 129 371 Kč, zůstatková cena 24 477 Kč,
způsobem navrženým ředitelem Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz