Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-64

RK-21-2015-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-21-2015-64
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Zpracoval M. Pech
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitelky Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku. Dne 18. 5. 2015 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném majetku. Jedná se o projekční zařízení PB 7220 inventární číslo C 235, rok pořízení 2004, pořizovací cena 163 018 Kč, zůstatková cena 0 Kč Zařízení je nefunkční a jeho opravy jsou vzhledem k nedostatku příslušných náhradních dílů ekonomicky nerentabilní. Tento majetek byl nabídnut prostřednictvím portálu PO na webových stránkách Kraje Vysočina jiným organizacím a během následujících 14 dnů o něj neprojevila žádná z těchto organizací zájem. Ředitelka školy proto navrhuje uvedený majetek ekologicky zlikvidovat odbornou firmou.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením projekčního zařízení PB 7220 inventární číslo C 235, rok pořízení 2004, pořizovací cena 163 018 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým ředitelkou Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz