Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-61

RK-21-2015-61.doc  RK-21-2015-61pr01.doc  RK-21-2015-61pr02.pdf  RK-21-2015-61pr03.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-21-2015-61
NázevProjektový záměr příspěvkové organizace - ERASMUS+
Zpracoval J. Hadravová, M. Podnecká
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkové organizace.
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 1222/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 žádá krajská příspěvková organizace o souhlas s projektovým záměrem. Jde o Českou zemědělskou akademii v Humpolci, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-21-2015-61, př. 1.
Zdůvodnění pozdního podání projektu České zemědělské akademie v Humpolci je v materiálu RK-21-2015-61, př. 2.
Pokud rada kraje nevysloví souhlas, bude projekt stažen.
Návrh řešení Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje udělit souhlas s jeho realizací. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-21-2015-61, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele: Grémium ředitele projektový záměr doporučuje ke schválení.

Odbor ekonomický: Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení, realizace projektu nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Odbor regionálního rozvoje: nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru České zemědělské akademie v Humpolci dle materiálu
RK-21-2015-61, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz