Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-21-2015-60

RK-21-2015-60.doc  RK-21-2015-60pr01.doc  RK-21-2015-60pr02.doc  RK-21-2015-60pr03.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-21-2015-60
NázevOdměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval0 Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 21/2015 dne 30. 6. 2015 zpracovali: V. Zelený, K. Látera, M. Trávníková, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší poskytnutí odměn ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Na základě hodnocení ekonomické činnosti škol a školských zařízení v roce 2014 navrhují odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů přiznat odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-21-2015-60, př. 1. Ukazatele pro hodnocení ekonomické činnosti tvoří materiál RK-21-2015-60, př. 2. Kritéria pro snížení odměny z důvodu nedodržení předpisů jsou uvedena v materiálu RK-21-2015-60, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství dle materiálu RK-21-2015-60, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 20. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz